Andmetöötlusregister ATOMO
isikuandmete töötlemise toimingute register

Atomo logo.png

25.05.2018 kehtima hakanud uus isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) toob kohalikele omavalitsustele juurde palju uusi kohustusi, mis nõuavad isikuandmete töötlemise rangelt reguleerimist.

Uuenenud andmekaitsetingimuste mõistlik tõlgendamine, kavakindel järgimine ning tõhus infoturve aitavad tagada elanike usaldust ning ühtlasi kaitsta kohaliku omavalitsuste (info)vara. Teisalt tähendab kõik see aga paratamatult lisatööd kohalikule omavalitsusele, kelle ülesandeks on nüüdsest selle kõigega tegelemine ja kes vastutab andmete töötlemise jälgimise eest.
Hõlbustamaks omavalitsuste tööd, oleme loonud uue tarkvara ATOMO spetsiaalselt andmetöötluse organiseerimiseks.

Miks on ATOMO tarkvara omavalitsustele vaja?

Kohalikud omavalitsused töötlevad suures mahus erinevaid isikuandmeid. Seaduse järgi vastutab andmetöötleja inimeste suhtes seadusliku, õiglase ning läbipaistva andmetöötluse korraldamise eest. Seda kõike ei saa aga teha, kui andmetöötlejal ei ole enda andmetöötlusest tervikpilti. Seetõttu peab andmetöötleja (ehk antud juhul siis kohalik omavalitsus) kaardistama täpselt kõik oma andmetöötluse toimingud. Ülevaate pidamine nt mahuka exceli tabelina ei kasutajasõbralik, teeb andmekaitse ametnikule andmete sisestamise tülikaks ja aeganõudvaks ning kiirelt hea ülevaate saamise keerulisemaks. Samuti peavad omavalitsuse andmetöötlused olema kättesaadavad huvitatud osapooltele - exceli tabeli puhul tähendab, et iga kord kui andmetöötluses tekib muudatus, tuleb ka uus exceli tabel valla kodulehele vms üleslaadida.

Digitaalne andmetöötluse register ATOMO aitab kogu kaardistamise protsessi muuta lihtsamaks ja organiseeritumaks andmekaitse ametniku jaoks. Tarkvara pakub kasutajale mugavat, ülevaatliku ja seadusekohast ülevaadet omavalitsuse isikuandmete säilitamise ja töötlemise spetsiifikast.

Mis on ATOMO tarkvara?

ATOMO andmetöötluse register aitab ametnikul mugavalt kaardistada kõik omavalitsuses (ja kõikides allasutustes) toimuvad andmetöötlused. Tarkvara abiga saab täpselt määrata milliseid andmeid, miks ja mille alusel ja millistes asutustes töödeldakse, fikseerida nii volitatud kui vastutavad töötajad, töötlemise kohad, tehnilised andmed ja turvameetmed jpm.
Andmete sisestamine on tehtud võimalikult mugavaks korduvkasutavate vormidega ja loenditega ehk kasutaja saab valida juba etteantud loenditest sobiva variandi või ise oma korduvkasutatava variandi lihtsalt juurde lisada. Iga omavalitsus saab tarkvara häälestada vastavalt oma vajaduste, allasutuste ja andmetöötlusspetsiifika järgi. Võimalik on anda ka juurdepääsud allasutustele kaupa eraldi, et iga asutus saaks oma andmetöötlused ise sisestada.
Lisaks on kõik sisestatud andmetöötlused (nõutud määral) nähtavad ka avalikult lehelt, kus kolmandatel osapooltel on võimalik nendega soovi korral tutvuda. Ametnik saab olla kindel, et alati on kättesaadav kõige viimane õige versioon ning ta ei pea ise tegelema failide üleslaadimise või muu säärasega: olemasolevates andmetöötlustes tehtud muudatused kajastuvad kohe ka avalikul poolel. Samuti on kasutajal võimalik mugavalt otsida ja sorteerida konkreetseid andmetöötlusi nt asutuse, valdkonna, isikuandmete liigi, ligipääsu jpm järgi.

Mis on ATOMO tarkvara hind?

Kõikidele meie püsiklientidele kehtib ühtne ATOMO tarkvara hinnakiri, mis koosneb kahest osast:

1) Ühekordne tarkvara juurutamise ja koolituse tasu:  190 € +KM
Koolitus ja juurutus toimub kaughoolduse teel või meie Tallinna kontoris.

2) Igakuine renditasu ühele kasutajale:
Sõlmides lepingu veel 2018.a, pakume omavalitsustele soodushinda al 12 €/kuus +KM

Liitudes 2019.a on renditasu al 19 € / kuus +KM

 ATOMO tarkvara aitab teha Teie omavalitsuse andmetöötluse korrapäraseks ning organiseerituks!

Kui soovid ligipääsu demokeskkonnale, siis võta meiega ühendust