606 2700

 Portfoolio

Oleme 25 aasta jooksul arendanud pea 60 originaaltarkvara ja -infosüsteemi. Paljud infosüsteemid oleme integreerinud ka riigi teiste infosüsteemidega läbi x–tee, luues niiviisi kodanikele ja asutustele mitmeid vajalikke e–teenuseid. Valmistame tarkvarasid nii klientide tellimusel, riigihangete võitudel kui ka omafinantseeringul.
Alljärgnevalt on osaliselt väljatoodud nimekiri erinevatest infosüsteemidest ja lahendustest, mida oleme aastate jooksul arendanud:

 • Tallinna teenuste hindade menetlemise infosüsteem Hindamatu
   
 • Universaaltoetuste andmekogu UNTO ja e-teenidus Tallinna linnavalitsusele Vaata lisa

 • Lemmikloomaregister LLRiga ühendatud avalik portaal www.llr.ee
   
 • Majandustegevusregister MTR Majandus-ja Kommunikatsiooniametile Vaata lisa
   
 • Avalike kogunemiste infosüsteem AKis Loe lähemalt
   
 • Operatiivinfo tarkvara OPis kohalikele omavalitsustele Loe lähemalt
   
 • Tehnilise Järelevalve Ameti e-teenuste keskkond Vaata lisa
   
 • Kvaliteetjuhtimise tarkvara Qualman Loe lähemalt
   
 • Vee Tervise Infosüsteem VTI Tervisekaitse Ametile

 • Juhtumite menetlemise tarkvara Konkurentsiametile 

 • Ekspertide andmebaas Välisministeeriumile

 • Tsiviilmissioonide infosüsteem Välisministeeriumile

 • Arengukoostöö infosüsteem Välisministeeriumile

 • Eelotsuste menetlemine Välisministeeriumile

 • Domeenide registreerimise tarkvara

 • Metroserdi infosüsteem

 • Värbamisportaal Kaitseressursside Ametile

 • Kaitseressursside Ameti arhivaalid

 • Eelnõude menetlemise infosüsteem EMS (koostöös Webwarega) Riigikogule

 • E–koolituse tarkvara arendamine (ei kuulu Spin TEKile)

 • EOK testikeskus treeneritele. Treenerite kutsekvalifikatsiooni eksamite sooritamise keskkond koos õppematerjalide andmebaasiga Vaata lisa

 • Ehituse eelarvepõhise projektijuhtimise infosüsteem Impeerium

 • Terminite infosüsteem  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile uute Eesti oskussõnade väljatöötamiseksLoe lähemalt

 • Välisinvesteeringute infosüsteem

 • E– teenuste infosüsteem omavalitsustele

 • Raielubade infosüsteemi omavalitsustele Loe lähemalt

 • Sportivate laste pearaha arvestamise infosüsteem PAI kohalikele omavalitsustele Loe lähemalt

 • Kollektiivlepingute infosüsteem Kolle Sotsiaalministeeriumile

 • Üle-eestiline veebipõhine kalmistumajanduse infosüsteem Haudi koos kalmistute portaaliga www.kalmistud.ee

 • Tehnilise järelevalve veebipõhine infosüsteem JVIS ja e–teenuste moodul Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile

 • Rakiste jälgimise ja arvestuse infosüsteem Rakis

 • IT vahendite haldussüsteem IT Finder

 • Konsulaatide infosüsteem Consul Välisministeeriumile konsulaarvõrgustiku teenendamiseks, kasutuses kõikides Eesti saatkondades üle maailma.

 • Veebipood e-Commerce

 • Tervise andmebaas Süsteem võimaldab otsida Tallinna apteekide, perearstide, hoolekandeasutuste ja teiste tervishoiuasutuste kontaktandmeid ja asukohti kaardil. Perearstide teeninduspiirkonnad on näha siit

 • Parkimisload

 • Tallinna linna otsingu/struktuuripõhine portaa www.tallinn.ee

 • Veebihaldussüsteem ABIKS Loe lähemalt

 • Üle-eestiline veebipõhine lemmikloomade register LLR omavalitsuste jaoks Loe lähemalt

 • Operatiivinfo süsteem, mis on mõeldud omavalitustele erinevate lubade ja toimingute registreerimiseks, menetlemiseks ja avalikustamiseks (nt. tänavate sulgemise, veekatkestused jne) Loe lähemalt

 • Lendurite ja lennutöötajate eksamineerimise tarkvara Lennuametile

 • Üüri - ja rendiarvestuse tarkvara Haldur Tallinna linnale

 • Korteriühistute üüri - ja rendiarvestus Reeni koos e-mõõtjate ja e–arvetega Loe lähemalt

 • Ehituse mahu–ja eelarvestuse tarkvara Caesar Loe lähemalt

 • Veterinaarameti Piiriinspektsiooni üleriigiline infosüsteem (33 piiripunkti, 10 tollivaba ladu, keskserver, töötas 6 aastat kuni Euroopa Liitu astumiseni)

 • Palgatarkvara Pantheon koos tükitööde arvestuse, tööaja arvestuse moodulitega

 • Personalitarkvara Regina Loe lähemalt

 • Kalmistumajanduse infosüsteem Pluton (kasutati 40 kalmistul)

 • Majandusarvestuse infosüsteem Spiraal (raamatupidamine, ladude süsteem, müük-ost, kassade süsteem, pakkumised, tootmine)

 • Spordivõistluste ajamõõdu ja infoteeninduse infosüsteemid (teenindatud 1991.a.–2004.a. ligikaudu 300 spordivõistlust, sh Tartu Maraton, rattasõidud, jooksud, orienteerumised, triatlonid, ujumised jpt)

 • Tootmise planeerimise tarkvara AS Normale

 • Allveeujujate hooaja päevik, mida kasutati 120 riigis

 • Gaasimüügi tarkvara AS Propaanile

 • Optika – füüsika õppetarkvara Eesti ja Soome koolidele

 • Vektorarvutuse matemaatika õppetarkvara Eesti ja Soome koolidele (~1991.a.)

Spin TEK AS