606 2700

 

Liitunud omavalitsused ja arvamused

Lemmikloomaregister LLR on ametlik lemmikloomaregister enamustes Eesti omavalitsustes:

Tallinna Linnavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, Narva Linnavalitsus, Haapsalu Linnavalitsus, Keila Linnavalitsus,  Paide Linnavalitsus, Saue Vallavalitsus, Viimsi Vallavalitsus, Harku Vallavalitsus, Rae Vallavalitsus, Rapla Vallavalitsus, Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Järva Vallavalitsus, Räpina Vallavalitsus, Kose Vallavalitsus, Tõrva Vallavalitsus, Vinni Vallavalitsus, Viru-Nigula Vallavalitsus, Sillamäe Linnavalitsus, Saku Vallavalitsus, Lääne-Harju Vallavalitsus, Kuusalu Vallavalitsus, Kiili Vallavalitsus, Jõelähtme Vallavalitsus, Tapa Vallavalitsus, Raasiku Vallavalitsus, Kadrina Vallavalitsus, Muhu Vallavalitsus, Lüganuse Vallavalitsus, Tori Vallavalitsus, Põltsamaa Vallavalitsus, Saaremaa Vallavalitsus, Võru Linnavalitsus, Jõgeva Vallavalitsus, Põhja-Sakala Vallavalitsus, Märjamaa Vallavalitsus, Hiiumaa Vallavalitsus, Luunja Vallavalitsus, Põlva Vallavalitsus, Elva Vallavalitsus, Rõuge Vallavalitsus, Loksa Linnavalitsus, Ruhnu Vallavalitsus, Antsla Vallavalitsus, Otepää Vallavalitsus, Kanepi Vallavalitsus, Saarde Vallavalitsus, Haljala Vallavalitsus, Valga Vallavalitsus, Toila Vallavalitsus, Kihnu Vallavalitsus, Rakvere Vallavalitsus, Vormsi Vallavalitsus, Väike-Maarja Vallavalitsus, Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus, Rakvere Linnavalitsus, Kohila Vallavalitsus, Viljandi Linnavalitsus, Anija Vallavalitsus, Maardu Linnavalitsus, Lääneranna Vallavalitsus, Häädemeeste Vallavalitsus, Viljandi Vallavalitsus.

Lisaks kasutavad süsteemi erinevad veterinaarid ja varjupaigad nt nagu Tallinna Varjupaik, Pärnu Varjupaik, Valga Varjupaik, Võru Varjupaik, Viljandi Varjupaik, Läänemaa Varjupaik, Loomade Hoiupaik, Rakvere Varjupaik.

 

Oleme omavalitsustelt uurinud, kuidas on Lemmikloomaregistriga liitumine nende omavalitsusele kasuks tulnud:

Pärnu linnavalitsus: „Lemmikloomaregister LLRi kasutamine on väga lihtsalt õpitav. Ka kiibistamise korra kehtestamine omavalitsuses on tegelikult kasulik mitmele osapoolele- nii kohalikule omavalitsusele, loomaomanikule kui ka loomade varjupaikadele. Omavalitsusele seetõttu, et on kindel register, kus kohast saab lemmikloomade kohta statistikat; lisaks lahendada kodanike kaebusi koertepidamiseeskirjade rikkujate osas ning menetleda hulkuvate koertega seonduvat. Loomaomanikule selleks, et kui loom kaduma läheb, on võimalik kiirelt ta tagasi saada. Varjupaikadele selleks, et kaduma läinud looma või hulkuva looma omanik kiirelt kätte saada ja loom tagasi omanikule anda. Viimane töötab praktikas küllaldaselt hästi. Kõigist sellistest juhtumitest antakse teada ka linna korrakaitseteenistusele, kelle menetlustest selgub, kas loom on juhuslikult hulkuma läinud või on hulkumine soodustatud loomaomaniku poolt (nt korduvad juhtumid).
Registri kasutamine on minu tööd lihtsustanud. Andmete kontrollimine on lihtne ja kiire. Samuti on lemmiklooma registreerimisel mitmed eri variandid, mis ka loomaomaniku jaoks ei ole tülikad. Registreeringut saavad teostada veterinaarid, kohaliku omavalitsuse ametnik ja ka loomaomanik ise LLRi portaali kaudu.
Arvan, et ka teised omavalitsused võiks liituda LLRiga, kuna siis leiaksid ka nende territooriumilt kaduma läinud loomad kergemini omaniku juurde tagasitee ja ka omavalitsuse andmebaas oleks kergesti hallatav

 

*

 

Tallinna Keskkonnaamet: Lemmikloomaregister LLR on kergesti õpitav ning kindlasti jõukohane inimesele, kes on harjunud arvutiga töötama. Programm on eestikeelne ning käsklused on kergesti mõistetavad. Koerte kiipimise kohustuse sisse seadmine on parandanud koerapidamiskultuuri linnas ning hoidnud kokku linna raha – kiipimiskohustuse eelse ajaga võrreldes on koerte püüdmisele ja hoidmisele kulunud summa vähenenud lausa 29 korda. Kiibitud ja registreeritud koerte omanikku on kerge kindlaks teha ning looma püüdmise ja hoidmise kulud tuleb kanda koera omanikul. Viimase aasta jooksul on 57% Tallinnast püütud hulkuvatest koertest tagastatud omanikule ning nende eest ei ole linn maksnud. Seega võib pidada kiipimise kohustuse sisse viimist kindlalt üheks mõjusaimaks koerapidamisekultuuri edendamise ja kulude kokkuhoiu meetmeks.

 

Linnas peetavatest lemmikloomadest omame ülevaadet ainult tänu registrile. Sinna on koondatud info nii omanikuga loomade kui ka varjupaigas viibivate loomade kohta.
Omavalitsusel, kes ei ole LLR-iga liitunud, tasuks asuda lemmikloomapidamise kultuuri arendama ning loomaomanikke suunama oma lemmikute eest vastutust võtma. LLR-i kasutuselevõtt tagab ülevaate omavalitsuses peetavatest lemmikloomadest, aitab tagada avalikku korda ning võimaldab KOV-il võtta kontrolli alla hulkuvate loomade püüdmise ja hoidmise kulutused.

 

Kuna LLR on ainus lemmikloomaregister, kuhu saavad tasuta kandeid teha nii ametnikud, varjupaigad kui ka loomaomanikud ise, siis on LLR soodsaim ja kodanike jaoks mugavaim valik.

 

*

 

Rae Vallavalitsus: „Rae Vallavalitsus liitus LLR lemmikloomaregistriga jaanuaris 2011. Sellest ajast on Rae vallas kohustuslik ka koerte kiibistamine ja registrisse kandmine. Registri kasutamine on kergesti õpitav ning looma registrisse kandmine lihtne ja kiire.
Tänu LLR kasutamisele on kiiremaks ja lihtsamaks muutunud hulkuvate loomade tuvastamine. Rae vallavalitsuse ametnikud kasutavad võimalusel hulkuva looma identifitseerimiseks ka ise kiibilugejat ja nii saab tänu registrile kiirelt tuvastada looma omaniku, kes võib olla mõne teise omavalitsuse elanik. LLRi abil omab vallavalitsus paremat ülevaadet valla territooriumil peetavatest lemmikloomadest. Registrisse saab kanda peale koerte vabatahtlikult ka kõiki teisi lemmikloomi, mis on identifitseeritavad.

 

Miks oleks kasulik ka teistel omavalitsustel LLR liituda? Kuna hulkuv loom ei tunne omavalitsuste piire, siis ühtse registri kasutamine tagab kindlasti hulkuva looma kiirema omaniku leidmise.

 

*

 

Haapsalu Linnavalitsus: “Haapsalu Linnavalitsus on juba mõnda aega kasutanud LLRi Lemmikloomaregistrit. Kõige olulisem on registri juures see, et loomaomanik saab ise väga lihtsalt looma sisestada omavalitsuse registrisse ning et see teenus on tasuta. Kiibistamise nõue on Haapsalus koerte puhul kehtinud juba mõnda aega ja ilmselt ka tänu sellele hulkuvat koera linnas enam naljalt ei kohta. Samuti muutub peagi kohustuslikuks ka kasside kiibistamine- loodame ka selle teema saada lähima aasta jooksul kontrolli alla. Tänu registri kasutuselevõtule on meie elu muutnud lihtsamaks, sest kõikide lemmikloomade andmed on ühes registris. Kui kodanik soovib lemmiklooma registreerida linnavalitsuses, siis tähendab see meie jaoks vaid paari rea sisestamist- registreerimine on vägagi lihtne.

Soovitame teistel omavalitsustel kindlasti registriga liituda".

 

*

 

Jõelähtme Vallavalitsus: "Lemmikloomaregister LLR on loogiline, arusaadav ja kergelt õpitavregistri kasutamine on kindlasti ka minu tööd lihtsamaks muutnud. Peale uue korra kehtestamist kiibistatakse loomi rohkem ning ka püütakse kiibiga loomi rohkem. Ka elu liigub sinnapoole, et inimesed on teadlikumad ja loomaomanikud hoolsamad.

 

Minu jaoks on tähtis, et kõik loomaomanike andmed asuvad ühes andmebaasis. Kuna oleme ka Loomade Hoiupaiga kliendid, on LLRist kättesaadavad ka vallast püütud ja varjupaika toimetatud loomade kõik andmed. 

 

Ka teistel omavalitsustel oleks kasulik LLRi liituda, sest ei kujuta ette, et keegi "kükametsas" hakkaks ise sellist andmebaasi ainult oma tarbeks ülesse ehitama ja üleval pidama jne. Ilma sellise andmebaasita ei ole võimalik vallas/linnas kohustuslikku lemmikloomaregistrit pidada."