Geomõõdistuste infosüsteem Geoveeb 

Infosüsteem abistab omavalitsusi geodeetiliste mõõdistustööde registreerimisel, haldamisel, arhiveerimisel ning suhtluses geodeetiliste tööde teostajatega.

Geodeetiliste tööde teostajad saavad tarkvara kaudu jällegi mugavalt esitada omavalitsuses toimuvaid mõõdistustöid koos kogu vajamineva materjali ning dokumentatsiooniga ning jälgida, kas nende tööd on registreeritud või tagasi lükatud. Mõõdistajatel on võimalik laadida alla ka huvipakkuva maatükiga seotud varasemate tööde faile.

Omavalituse esindajad saavad tarkvarast koheselt kogu info esitatud tööde ja nende andmete kohta ning vastavalt sellele töö registreerida või puuduste kõrvaldamiseks tagasi lükata. Süsteem informeerib otsusest ka automaatselt taotlejat.

Kõik kinnitatud tööd on näha elanikule ja avalikkusele koos detailse kaardivaatega. Kaardilt on koheselt näha tööde asukohad jm kaasnev info.  

Mõned Geoveebi tarkvara eelised omavalitsuse jaoks:

  • Kogu info koos mõõdistusfailide ja ajalooga on hallatud ja säilitatud ühes kohas;

  • Ametnikul on mugav ülevaade töödest ning saab info alusel töö registreerida või tagasi lükata;

  • Geodeetilised tööde teostajad saavad oma töid jälgida, dokumente esitada, näha tööde ajalugu;

  • Ühendatud erinevate riigi registritega: Äriregister, Majandutegevuse register, Kutseregister.

  • Mõõdistuste üldinfo on kättesaadav ka tavakodanikule.

  • Kaasaegne kaardirakendus, kuhu saab mõõdistuste juurde lisada erinevaid kaardikihte välistest infosüsteemidest ja kaardirakendustest.

  • Süsteemi on võimalik lisada moodul, mis kontrollib automaatselt kas mõõdistusfailid vastavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõuetele. Mõõdistuse mittevastamisel tuuakse lisaks välja täpselt mittevastavuste kohad.

Veebipõhine infosüsteem muudab omavalitsuse territooriumil toimuvate mõõdistuste registreerimise, haldamise ja arhiveerimise mugavaks kõikidele osapooltele. 

Tarkvara täpsemaks tutvustuseks palun kirjuta meile SIIT!

Vaata ka omavalitsuste geoportaale:
Tallinna linn
 
Tartu linn
Tartu vald
Kambja vald
Luunja vald
Harku vald

Lisainfo: