606 2700

 Veebipõhine kalmistumajanduse infosüsteem Haudi

Et lihtsutada kalmistutöötajate igapäevatööd ning aidata säilitada Eesti kalmistukultuuri oleme loonud üle-eestilise kalmistute veebipõhise, kaasaegse, kasutajasõbraliku ja põhjaliku infosüsteemi Haudi, mis vastab ka kõige nõudlikumate kalmistutöötajate soovidele. Haudi säilitab ja korrastab maetute andmed ning avalikustab need ajaloohuvilistele ja platsi kasutajatele.

Kalmistumajanduse infosüsteem on omakorda ühendatud avaliku kalmistuportaaliga www.kalmistud.ee. Portaal sisaldab kõikide liitunud kalmistute kodulehti. Kalmistuportaali ülesanneteks on aidata inimestel otsida kalmulisi, suhelda ja lahendada oma probleemid kalmistutega interneti vahendusel kiiresti ja mugavalt. Sisuliselt on tegemist e-kalmistutega, millel on hindamatu väärtus kõikidele, kes peavad minevikku oluliseks.

Infosüsteemi eesmärkideks on:

  1. Anda kalmistutöötajatele efektiivne, kaasaegne ja mugav töövahend koos kaardimooduliga igapäevaseks praktiliseks kasutamiseks kalmistutel;

  2. Säilitada ja avalikustada maetud esivanemate andmed, mis on killuke meie aja- ja kultuuriloost;

  3. Võimaldada registreerida platside kasutajad ja nende kontaktid kalmistute parema korrashoiu tagamiseks;

  4. Adresseerida kalmistul platsid ja lisada lihtsalt kasutatav kaart, kus kalmistutöötajatel on alati võimalus ise lisada uusi platse;

  5. Avalikustada kalmistute andmed kalmistute veebis kõigile kodanikele, luua rida mugavaid e–teenuseid.

Haudi on integreeritud:

  1. Rahvastikuregistriga (platsi kasutajate andmed, maetavate surmatunnistused).

  2. Kalmistuveebiga, kus kodanikel üle maailma on võimalik näha ajaloolisi andmeid, tellida teenuseid kalmistu valdajatelt.

  3. Kalmistukaardiga, mis on ka veebis avalikult kättesaadav ja muudetav kalmistutöötajate poolt.

 

HAUDI KASUTAJALE:

Spin TEK AS on RIHAs end andmevahendajaks registreerinud,
Haudi andmekogu näidispõhimäärus lae alla SIIT, vahendamise kord SIIT! ja andmevahendajaks volitamise kokkulepe SIIT!