606 2700

Lemmikloomaregister LLR

LLR on ainus üle-eestiline lemmikloomade register, mis vastab seadusandlusele, riigi nõuetele kui ka omavalitsuste vajadustele. Arendasime Lemmikloomaregister LLRi mõeldes just kasutajatele ning lähtusime faktist, et ka suurema hulga info haldamine ei tohi olla kasutajale keerukas. LLR on veebipõhine ja andmed on kätte saadavad üle-eestiliselt, mis aitab tagada ka andmete päevakajalisuse. Lisaks lemmikloomade osale on registriga ühendatud ka Varjupaikade osa, kuhu varjupaigad registreerivad oma hulkuvad loomad ja nendega tehtud toimingud.

Lemmikloomaregister LLRil on ka avalik portaal www.llr.ee. Portaali kaudu saab omanik oma loomi registreerida, tutvuda oma registriandmetega, ja lisaks varjupaigas ootavate loomadega.

LLRi register koondab kõik omavalitsuse lemmikloomade info ühisesse andmebaasi: nii registreeritud loomad ja loomaomanikud kui ka omavalitsuse territooriumilt püütud hulkuvad loomad. KOVi ametnikul on kogu aeg ülevaade oma piirkonnast püütud loomadest ja nendega tehtud toimingutest. Lisaks on registril juures ka põhjalik aruandluse ja statistika osa. Hetkel on registrisse kantud üle 120 000 lemmiklooma ja ta omaniku andmed.

Lemmikloomaregister LLRi eelised:

 • Ainus riigi poolt tunnustatud üle-eestiline register lemmikloomadele.

 • Koondab kokku erinevad osapooled: KOVi ametnikud, loomaomanikud, veterinaarid, varjupaigad

 • Hulkuva looma märgistusnumbri järgi on kiirelt võimalik tuvastada looma omanik.

 • Loomaomanik saab oma loomad ise registrisse kanda LLRi portaalist, tutvuda seal oma olemasoleva looma andmetega, uuendada oma kontakte. Tallinna elanikud saavad looma registreerida lisaks ka Tallinna e-teeninduse kaudu.

 • Tasuta loomade lisamine registrisse kõikidele veterinaaridele, loomaomanikele, varjupaikadele ja liitunud KOVi ametnikele

 • Register annab selge ülevaate KOVi loomadega toimuvast

 • LLRil on side erinevate riigi registritega, mis kiirendab andmevahetust: rahvastikuregister, aadressisüsteem ADS, kaardimoodul

 • Ühendatud Varjupaiga osaga, kus liitunud ametnik näeb oma piirkonnast püütud hulkuvaid loomi ning saab väga põhjalikku aruandluse koos detailse ülevaatega kulutustest.

 • LLRil on ka avalik portaal www.llr.ee

 • Kooskõlastatud Riigi infosüsteemide haldussüsteemis (RIHA).

 • Omavalitsuse kulude vähendamine: kui hulkuva looma omaniku on võimalik tuvastada, siis tasub looma eest juba omanik, mitte enam omavalitsus.

 • Ühtne üle-eestiline veebipõhine andmebaas, mis sisaldab nii omavalitsuse registreeritud loomi kui ka seal hulkuvaid loomi.

Küsi oma omavalitsusele täpsemat pakkumist!