Mida IT infrastruktuuri haldus sisaldab?

  • Süsteemi kaardistus Selleks, et kiiresti ja efektiivselt kõrvaldada tekkinud probleem või otsustada olemasoleva süsteemi kitsaskohtade üle, on vaja omada detailset ülevaadet infosüsteemist. Võttes Teie ettevõtte oma hoolduse alla, koostame põhjaliku tööjaamade, serverite ja lisaseadmete kaardi. Andmebaas sisaldab detailset infot arvutite riist- ja tarkvara kohta.

  • Konsultatsioon ja projekteerimine Kui süsteemi kaardistamise faasis või hoolduse käigus selgub, et Teie olemasoleva infosüsteemi ülesehitus, struktuur või turvatase ei vasta ettevõtte tegelikele vajadustele, siis anname nõu vajalike muudatuste tegemiseks. Leiame kliendile alati parima hinna, töökindluse ja võimsusega seadmed ning optimaalseima tarkvara platvormi!

  • Monitooring Sageli on ettevõtte infosüsteemis rakendus, mis on kriitilise tähtsusega äriprotsessi seisukohalt ning mille seiskumine halvab ettevõtte töö. Sellistel juhtudel pakume kriitilise rakenduse monitooringu teenust. Meie spetsialist saab tõrke tekkides automaatselt teate monitooringu süsteemilt ning alustab selle kõrvaldamist juba enne, kui see jõuab meieni HelpDeski kaudu. Monitooringu abil on võimalik jälgida serveri olukorda ning ennetada võimalikke tõrkeid.

  • Kaughaldus Kui monitooringu süsteem andis teate serveri tõrkest või HelpDesk ei suutnud lahendada Teie probleemi, üritavad meie spetsialistid kõrvaldada viga kaughalduse abil. Üle turvalise kanali loodud ühenduse on võimalik meie spetsialistil oma kontorist lahkumata kõrvaldada serverite ja tööjaamade tarkvaralisi vigu ning teha hooldustöid. Kaughalduse abil saab kiiremini reageerida tekkinud vigadele. Kaughaldus hoiab kokku nii kliendi aega kui ka raha.

  • Viirusetõrje Sõltuvalt ettevõtte IT infrastruktuuri suurusest, leiame kliendile parima viirusetõrje süsteemi. Valdavalt pakume viirusetõrje süsteeme, mida on võimalik tsentraalselt hallata. Tsentraalse halduse puhul saame tagada, et arvutite viirusetõrje infobaasid on alati uuendatud ning info tekkinud viiruste intsidentide kohta jõuab alati süsteemihaldurini. 

  • Väljakutsed Spetsialisti väljakutse kliendi juurde on vajalik, kui tekkinud tõrget ei ole võimalik lahendada ei HelpDeski ega kaughalduse kaudu. Juhul kui probleemi lahendamiseks kulub ettenähtust rohkem aega, siis tagame ettevõttele asendusseadme.

  • Korraline hooldus Praktika näitab, et isegi iga keskmise tasemega arvutikasutaja käsutuses olev arvuti vajab perioodilist tarkvara ülevaatust ja hooldust. Vajadusel paigaldame süsteemitarkvara ning rakendusprogrammide turvaparandusi ja uuendusi. Korralist hooldust viiakse läbi aegadel, kui see kõige vähem segab ettevõtte tööd. Sageli annavad arvutikasutajad just korralise hoolduse ajal spetsialistile teada oma pisiprobleemidest ja küsimustest, mille puhul ei soovita HelpDeski “tülitada”.

  • Aruandlus Iga ettevõttes tekkinud probleem või teostatud hoolduse töö fikseeritakse hoolduse logisse. Ettevõte saab iga kuu aruande, milles on täpne ülevaade ja kokkuvõte hoolduse logidest. Aruande analüüsimine võimaldab ennetada võimalikke probleeme.