Kohalike omavalitsuste infosüsteem OPIS

Infosüsteem on mõeldud abistamaks omavalitsusi tee või tänava sulgemise lubade ja kaevatöölubade, veolubade ja välireklaamide taotluste menetlemisel. Tarkvaras on võimalik registreerida kaevetöid, ajutisi teede sulgemisi, elektri-, vee- ja gaasikatkestusi, avariikaevetöid, teetöid jne. Lisaks toimub tarkvara ka veolubade ja välireklaamide registreerimine. Taotlejal on menetluskäiku võimalik ka reaalajas jälgida. Väljastatud load on hiljem nähtavad ka elanikule ja valikkusele koos illustreeriva sündmuste kaardiga, kus on koheselt näha tööde ja katkestuste asukohad. Kodanikud saavad tellida endale e-posti teel automaatseid teavitusi neid huvaitavas piirkonnas toimuva kohta, nt oma koduümbruse kohta.

  • Ametnikud saavad elektroonselt taotlusi menetleda, lubasid väljastada ja digitaalselt allkirjastada.

  • Kooskõlastamine erinevate ametkondade ja asutustega toimub ühes kohas, elektroonselt ja mugavalt.

  • Tarkvaras on olemas nii tagasiside andmise koht taotlejale, lisadokumentide nõudmine, järelvalve teostamine ja tehtud tööde registreerimine.

  • Elektri-, vee- ja gaasikatkestuste, teetööde või muude avalikus ruumis toimuvate nii plaaniväliste ja avariiliste tööde andmete sisestamine ja avalikustamine.

  • Veolubade ja välireklaami taotlemise sisestamine, menetlemine ja avalikustamine.

  • Tee sulgemise maksu arvutamine.

  • Põhjalik statistika.

  • Taotlejad saavad menetluskäiku reaalajas jälgida, vajadusel koheselt lisadokumente esitada, hiljem näha väljastatud lubasid ning teostatud järelvalvetegevusi.

  • Kogu info sulgemiste ja katkestuste kohta on kättesaadav ka kodanikule ning võimalus tellida automaatseid e-posti teavitusi oma koduümbruses või muus huvitatud piirkonnas toimuva kohta.

  • Interaktiivne kaart koos kõigi avalikustatud tööde andmetega, mis näha kõikidele huvitatud osapooltele avalikult poolelt.

Tegemist on veebipõhise infosüsteemiga, mis muudab lubade taotlemise, menetlemise ja avalikustamise mugavaks kõikidele osapooltele.

Vaata Tallinna näidet
Vaata Harku näidet
Vaata Viimsi näidet
Vaata Keila näidet


Küsi täpset infot oma omavalitsusele!