Kohalike omavalitsuste infosüsteem OPIS

OPIS on mõeldud abistamaks omavalitsusi tee või tänava sulgemise lubade ja kaevatöölubade taotluste menetlemisel. Tarkvaras on võimalik registreerida kaevetöid, ajutisi teede sulgemisi, elektri-, vee- ja gaasikatkestusi, avariikaevetöid, teetöid jne. Taotlejal on menetluskäiku võimalik ka reaalajas jälgida. Väljastatud load on hiljem nähtavad ka kodanikele koos illustreeriva sündmuste kaardiga, kus on koheselt näha tööde ja katkestuste asukohad. Kodanikud saavad tellida ka endale e-posti teel automaatseid teavitusi oma koduümbruses toimuvast.

  • Ametnikud saavad elektroonselt taotlusi menetleda, lubasid väljastada ja digitaalselt allkirjastada.

  • Kooskõlastamine erinevate ametkondade ja asutustega

  • OPISes on olemas nii tagasiside andmine taotlejale, lisadokumentide nõudmine, järelvalve teostamine ja tehtud tööde registreerimine

  • Elektri-, vee- ja gaasikatkestuste, teetööde või muude avalikus ruumis toimuvate nii plaaniväliste ja avariiliste tööde andmete sisestamine ja avalikustamine

  • Tee sulgemise maksu arvutamine

  • Põhjalik statistika

  • Taotlejad saavad menetluskäiku reaalajas jälgida, vajadusel koheselt lisadokumente esitada, hiljem näha väljastatud lubasid ning teostatud järelvalvetegevusi

  • Kogu info sulgemiste ja katkestuste kohta on kättesaadav ka kodanikule ning võimalus tellida automaatseid e-posti teavitusi oma koduümbruses või muus huvitatud piirkonnas toimuva kohta

  • Interaktiivne avalik kaart koos kõigi tööde andmetega

Tegemist on veebipõhise infosüsteemiga, mis teeb lubade taotlemise, menetlemise ja avalikustamise mugavaks kõikidele osapooltele.
Vaata Tallinna näidet
Vaata Harku näidet


Küsi täpset infot oma omavalitsusele!