Riistvara hooldus 

Arvuti tööjaamade, serverite ja võrguseadmete hoolduse eesmärgiks on tagada Teie IT keskkonna tõrgeteta töö. Hooldus sisaldab ilmnenud vigade kiiret kõrvaldamist ja varjatud vigade avastamist. Tagame riistvara pikaajalise häireteta toimimise ja kindlustame optimaalse olemasoleva ressursi kasutamise.

Toimiv ja efektiivne IT loob uusi võimalusi Teie ettevõtte arengule, võimaldab kokku hoida hulga aega ja raha! Tasemel IT on lisaväärtus Teie konkurentsivõimele. Seetõttu soovitame Teil usaldada oma firma arvutite, serverite, võrguseadmete korrashoid ja arendamine professionaalidele.

Loe, miks peab riistvara hooldust tegema

Spin TEK on tegelenud arvutihooldusega juba alates 1991.aastast; arvutihooldust teostame nii firmadele kui ka eraisikutele.

Meie hooldusteenuste loetelu on järgmine: 

 • Arvutite ja riistvara hooldus ning remont

 • Kaughooldus

 • Arvutite süsteemtarkvara hooldus

 • Arvutite riist- ja tarkvara uuendamine

 • Tarkvara, riistvara, lisaseadmete, arvutite ja võrgusedmete hankimine

 • Nõustame arvutite, riistvara, tarkvara ja seadmete hankimisel

 • IT alased konsultatsioonid ja mitmesuguste lahenduste väljatöötamine

 • Hoolduslepingud

 • Traadita arvutivõrkude ehitus (WiFi)

 • Arvutite optimeerimine ja kiirendamine

 • Tarkvarade installeerimine ja häälestamine

 • Lisaseadmete paigaldus

 • Varukoopiate tegemine ja andmete taastamine

 • Viirustetõrje

 • Spioontarkvara eemaldamine

 • Arvutisüsteemide (riistvara, tarkvara, võrgu) kaardistamine ja raporti koostamine