606 2700

Tarkvara arendus

Soovides luua ja arendada vaid kvaliteetseid tarkvarasüsteeme, lähtume tarkvarade väljatöötamisel alati kindlatest põhimõtetest:

Usaldus Arendus on peaaegu alati seotud oluliste äriprotsessidega, mida peab arendaja tundma õppima - vastasel juhul ei vastaks tulemus kliendi tegelikele vajadustele. Seetõttu on väga oluline, et usaldus kliendi ja arenduspartneri vahel tekiks juba algstaadiumis.

Vajaduste piiritlemine Kliendi jaoks on tarkvara loomine eelkõige investeering, mis tulevikus peaks maandama tema äririske ning hoidma kokku aega ja raha. Võimalikult efektiivse lõpptulemuse saavutamiseks tuleb koostöös kliendiga kirjeldada võimalikult täpselt loodava infosüsteemi ülesanded ning piiritleda vajadused.

Tehnoloogia Tänu täpselt määratletud vajadustele on meil võimalik valida tarkvara loomiseks õige tehnoloogia. Peame end pigem konservatiivseteks tarkvaraarendajateks, kuna kasutame infosüsteemi väljatöötamisel vahendeid, mis tagavad nõutud töökindluse, millel on olemas piisav tootjapoolne tugi ning mida meie arendusmeeskond väga hästi valdab. Vaata tehnoloogiaid ja andmebaasiplatvorme, mida tavaliselt kasutame


Protseduurid, mis sisalduvad meie tarkvara arenduse protsessis:

  • Äriprotsesside kaardistamine ja analüüs Loome enda ja kliendi jaoks ühise arusaamise, kuidas kliendi organisatsiooni tegevusprotsessid toimivad ning kuidas loodav tarkvara neid toetama peaks.

  • Tarkvaralahenduste disain Paneme kirja plaanitava tarkvaralahenduse võimalikult täpse kirjelduse, et mõlemad osapooled loodavast tarkvarast ühtmoodi aru saaksid.

  • Tarkvara loomine Vastavalt kliendiga kokkulepitud nõuetele ehitame valmis vastava tarkvarasüsteemi.

  • Infosüsteemi juurutamine Paigaldame tarkvarasüsteemi kliendi IT-keskkonnas, koolitame välja kasutajad ning jälgime süsteemi toimivust.

  • Infosüsteemi jooksev tugi Pakume loodud infosüsteemi kasutajatele alati tuge, teeme muudatusi süsteemis vastavalt töökoormuse suurenemisele ning kliendi muutuvatele vajadustele.