606 2700

Tasuta kasutajakonto

Veterinaaridele, varjupaikadele ja teistele hulkuvate loomadega tegelevatele organisatsioonidele pakume võimalust:

  • Tasuta registriga liituda

  • Tasuta registri kasutada

  • Tasuta loomade lisamist, olenemata looma liigist, piirkonnast või omavalitsusest

Registrile juurdepääsu saamiseks, täida palun ankeet! Registri kasutamiseks on vajalik ID-kaart ja ID-kaardi lugeja.

Kandes kiibistatud looma LLRi registrisse, aitad kindlustada, et loom on kadumisel üle-eestiliselt leitav!

NB! Loomaomanikud, palun pöörduge E-teeninduse keskkonda: sealt saata oma looma ise registrisse kanda!