Avalike ürituste infosüsteem AKIS

AKISe infosüsteem on mõeldud aitamaks taotleda ja menetleda erinevate avalike ürituste jaoks vajaminevad lubasid. Lisaks on süsteemis ka  ilutulestiku lubade ja spordiürituste lube. Infosüsteemil on ka veebileht, mille kaudu saavad kõik kodanikud infot omavalitsuses toimuvate avalike ürituste kohta.

Kogu loa taotlemise protsess on koondatud AKISe veebipõhisesse infosüsteemi: alates loa taotlemisest, loa menetlemisest, erinevate ametkondade vahelisest kooskõlastamisest kuni loa väljastamise, allkirjastamise kui ka avalikustamiseni välja
 
Korraldaja saab infosüsteemi vahendusel esitada loa taotluse ning kõik vajaminevad dokumendid. Samuti on tal ka kogu aeg ülevaade menetluse käigust: infosüsteemist on näha taotlejale, kas taotlus on juba läbivaatamisel, kooskõlastamisel, vormistamisel, allkirjastamisel või väljastatud.

Tarkvara kiirendab menetlusprotsessi, sest kogu suhtlus menetleja, kooskõlastajate ning korraldaja vahel toimub läbi infosüsteemi. Infosüsteem on ühendatud rahvastikuregistri, äriregistri, ADSi aadressiandmete süsteemiga, ehitisregistri, kinnistusraamatu ja majandustegevuse registriga, mis teeb andmete sisestamise lihtsamaks kuna palju vajaminevast infot võetakse nimetatud infosüsteemidest. Samuti saavad kooskõlastajad AKISe kaudu esitada korraldajale lisaküsimusi, nõuda lisadokumentatsiooni või paluda taotlust täiendada.

Pärast loa väljastamist, saavad kõik elanikud avalikus portaalis tutvuda toimuvate üritustega. Ürituste leidmiseks on AKISes interaktiivne veebikaart ja kalender. Elanikel on võimalik ka lehelt tellida oma e-postile teavitusi teda huvitavate ürituste kohta (vaata Tallinna näidet)

Klienditugi: