E-Omavalitsus

Spin TEK on täna Eesti kohalike omavalitsuste üks suurimatest IT partneritest. Oleme aastate jooksul arendanud omavalitsustele mõeldes mitmeid erinevaid tarkvaralahendusi. Uute infosüsteemide loomisel peame alati silmas, et tarkvara oleks ühtemoodi sobiv nii suurele linnale kui  väiksele vallale. Suurimaks koostööpartneriks on Tallinna linn, kes kasutab täna üle kümne meie abiga väljatöötatud infosüsteemi.

Kõik meie infosüsteemid on arendatud järgides nii kehtivat seadusandlust kui ka omavalitsuste soove ning vajadusi. Mis põhiline - oleme arvesse võtnud ka elanike tegelikke vajadusi ja probleeme ning teinud nende lahendamise interneti teel lihtsaks ja mugavaks. 

Meie e-Omavalitsuse infosüsteem sisaldab endas teemasid: kalmistumajandus, lemmikloomad, geomõõdistuste üle arvepidamine, sportivate laste pearaha arvutamine, andmetöötluste haldamine, teede- ja tänavate sulgemise info ja selleks vajalikud load, aga ka avalikke ürituste lubade taotlemist ja avalikustamist.

Oleme veendunud, et nende teemade haldamine nõuab tänases infoajastuses juba spetsiaalseid infosüsteeme. Kõik eelnevalt väljatoodud infosüsteemid on üle-eestilised ja veebipõhised. Praktika on juba näidanud, et nende tarkvarade kasutamisest võidavad nii omavalitsused, ettevõtjad kui ka elanikud!

e-Omavalitsuse erinevad tarkvaralahendused:

  • HAUDI on igapäevane töövahend kalmistutöötajatele ja kalmistu omanikele. Haudi aitab täita kõiki kalmistul vajaminevaid ülesandeid. Haudi on seotud avaliku kalmistuportaaliga www.kalmistud.ee, portaal aitab inimestel otsida kalmulisi, suhelda ja lahendada oma probleemid kalmistutega interneti vahendusel kiiresti ja mugavalt. 

  • LLR on üle-eestiline register lemmikloomade üle arvepidamiseks. LLR koondab kogu omavalitsuse lemmikloomade info ühisesse andmebaasi: ühes kohas on nii registreeritud loomad ja loomaomanikud kui ka omavalitsuse territooriumilt püütud hulkuvad loomad. LLRil on ka avalik portaal www.llr.ee

  • GEOVEEB abistab omavalitsusi geodeetiliste mõõdistustööde registreerimisel, haldamisel ja arhiveerimisel. Geodeetiliste tööde andmeid sisestavad tarkvarasse mõõdistustööde teostajad, omavalituse esindajad saavad tarkvarast koheselt kogu info esitatud tööde ning nende andmete kohta ning vastavalt sellele infole töö registreerida või puuduste kõrvaldamiseks tagasi lükata. Kõik kinnitatud tööd on näha ka avalikkusele koos detailse kaardiga.

  • OPIS aitab omavalitsusi tee või tänava sulgemise lubade ja kaevatöölubade taotluste menetlemisel, taotlejaga suhtlemisel ja info avalikustamisel. Taotlejal on menetluskäiku võimalik ka reaalajas jälgida. Väljastatud load on hiljem nähtavad ka kodanikele koos illustreeriva sündmuste kaardiga, kus on koheselt näha tööde ja katkestuste asukohad. Kodanikud saavad tellida ka endale e-posti teel automaatseid teavitusi oma koduümbruses toimuvast. Kõik on mugavalt elektroonselt hallatav - loa taotlemine, menetlemise, taotleja teavitamine, loa väljastamine ja avalikustamine. 

  • PAI aitab õiglaselt jagada omavalitsuste laste sportimise jaoks eraldatud toetussumma, lähtuvalt eelarve suurusest ja sportivate laste arvust, võttes arvesse nii spordiala, lapse vanuse, treeneri kvalifikatsiooni ja treeningtundide arvu nädalas. tarkvara aitab garanteerida, et iga sportiv laps saab vaid ühekordselt pearaha ning et ta on ka registreeritud nimetatud omavalistusse. Tarkvara aitab kindlustada noortespordi õiglase toetamise omavalitsuses.

  • ATOMO on andmetöötluse register omavalitsustele, mis aitab omavalitsuse ja ta allasutuste andmetöötlusi registreerida mugavalt ja ülevaatlikult. Tarkvara abiga saab täpselt määrata milliseid andmeid, miks ja mille alusel ja millistes asutustes töödeldakse, fikseerida nii volitatud kui vastutavad töötajad, töötlemise kohad, tehnilised andmed ja turvameetmed jpm. Tarkvaral on ka avalik pool, mis võimaldab kõikidel huvitatud osapooltel iseseisvalt tutvuda andmetöötlustega - see kergendab ametniku tööd, kuna saab uue infopäringu puhul kodaniku suunata avalikule poolele. 

  • AKIS on avalike ürituste, spordiürituste ja ilutulestiku lubade taotlemiseks, menetlemiseks ja avalikustamiseks mõeldud infosüsteem. AKISe avalikult portaalist saab igaüks otsida infot omavalitsuses toimuvate avalike ürituste kohta ja soovi korral tellida teavitusi huvitavamate ürituste kohta. 

Loe täpsemalt kõikide e-Omavalitsuste paketti kuuluvate infosüsteemide kohta vasakpoolsest menüüst!

Kasutajatugi