E-Omavalitsus

Spin TEK on täna Eesti kohalike omavalitsuste üks suurimatest IT partneritest. Miks? Sest meie portfoolios on väga palju erinevaid tarkvaralahendusi, mis mõeldud just omavalitsustele ning mida kasutab suur osa Eesti omavalitsustest. Oleme aastate jooksul arendanud omavalitsustele mitmeid infosüsteeme, millest kaheksat pakume praegu üle-eestiliselt. Eestis on kokku 79 omavalitsust ning neist 76  kasutab vähemalt ühte meie infosüsteemidest. Suurimaks koostööpartneriks on Tallinna linn, kes kasutab täna üle kümne meie abiga väljatöötatud infosüsteemi.

Kõik meie infosüsteemid on põhjalikult arendatud, võttes arvesse nii kehtivat seadusandlust kui ka omavalitsuste soove ning vajadusi. Mis põhiline - oleme arvesse võtnud ka elanike tegelikke vajadusi ja probleeme ning teinud nende lahendamise interneti teel lihtsaks ja mugavaks. Omavalitsuste jaoks mõeldud tarkvarad erinevad ka oluliselt erasektori jaoks mõeldud tarkvaradest - infosüsteemi arendades oleme kasutusele võtnud oma aastate pikkuse praktika ja kogemused.

Oleme omavalitsuste infosüsteemid integreerinud omavahel nii, et moodustub üks terviklahendus, mille abil linn/vald saab oma põhilised probleemid lahendada. Samas - kõiki tarkvarasid on võimalik edukalt kasutada ka üksikuna.

Meie e-Omavalitsuse infosüsteem sisaldab endas teemasid: kalmistumajandus, lemmikloomad, sportivate laste pearaha arvutamine, andmetöötluste registreerimine, teede- ja tänavate sulgemise info ja selleks vajalikud load, aga ka raielubade taotlemine ning avalikke ürituste lubade taotlemist ja avalikustamist.

Oleme veendunud, et nende teemade haldamine nõuab tänases infoajastuses juba spetsiaalseid infosüsteeme. Kõik eelnevalt väljatoodud infosüsteemid on üle-eestilised ja veebipõhised. Praktika on juba näidanud, et nende tarkvarade kasutamisest võidavad nii omavalitsused, ettevõtjad kui ka elanikud!

e-Omavalitsuse paketti kuuluvad:

  • Haudi on igapäevane töövahend kalmistutöötajatele ja kalmistu omanikele. Haudi aitab täita kõiki kalmistul vajaminevaid ülesandeid. Haudi on seotud avaliku kalmistuportaaliga www.kalmistud.ee, portaal aitab inimestel otsida kalmulisi, suhelda ja lahendada oma probleemid kalmistutega interneti vahendusel kiiresti ja mugavalt. Praegu on Eestis Haudi tarkvaraga ühinenud enam kui 110 kalmistut.

  • LLR on üle-eestiline register lemmikloomade üle arvepidamiseks. LLR koondab kogu omavalitsuse lemmikloomade info ühisesse andmebaasi: üheskohas on nii registreeritud loomad ja loomaomanikud kui ka omavalitsuse territooriumilt püütud hulkuvad loomad (Varjupaiga moodul). LLRil on ka avalik portaal www.llr.ee

  • PAI aitab õiglaselt jagada omavalitsuste laste sportimise jaoks eraldatud toetussumma, lähtuvalt eelarve suurusest ja sportivate laste arvust, võttes arvesse nii spordiala, lapse vanuse, treeneri kvalifikatsiooni ja treeningtundide arvu nädalas. tarkvara aitab garanteerida, et iga sportiv laps saab vaid ühekordselt pearaha ning et ta on ka registreeritud nimetatud omavalistusse. Tarkvara aitab kindlustada noortespordi õiglase toetamise omavalitsuses.

  • OPiS on mõeldud abistamaks omavalitsusi tee või tänava sulgemise lubade ja kaevatöölubade taotluste menetlemisel, taotlejaga suhtlemisel ja info avalikustamisel. Taotlejal on menetluskäiku võimalik ka reaalajas jälgida. Väljastatud load on hiljem nähtavad ka kodanikele koos illustreeriva sündmuste kaardiga, kus on koheselt näha tööde ja katkestuste asukohad. Kodanikud saavad tellida ka endale e-posti teel automaatseid teavitusi oma koduümbruses toimuvast. Kõik on mugavalt elektroonselt hallatav - loa taotlemine, menetlemise, taotleja teavitamine, loa väljastamine ja avalikustamine. Vaata Tallinna näidet

  • ATOMO on andmetöötluse register omavalitsustele, mis aitab omavalitsuse ja ta allasutuste andmetöötlusi registreerida mugavalt ja ülevaatlikult. Tarkvara abiga saab täpselt määrata milliseid andmeid, miks ja mille alusel ja millistes asutustes töödeldakse, fikseerida nii volitatud kui vastutavad töötajad, töötlemise kohad, tehnilised andmed ja turvameetmed jpm. Tarkvaral on ka avalik pool, mis võimaldab kõikidel huvitatud osapooltel iseseisvalt tutvuda andmetöötlustega - see kergendab ametniku tööd, kuna saab uue infopäringu puhul kodaniku suunata avalikule poolele. Tallinna avaliku poolega on võimalik tutvuda SIIN

  • AKIS on avalike ürituste, spordiürituste ja ilutulestiku lubade taotlemiseks, menetlemiseks ja avalikustamiseks mõeldud infosüsteem. AKISe avalikult portaalist saab igaüks otsida infot omavalitsuses toimuvate avalike ürituste kohta ja soovi korral tellida teavitusi huvitavamate ürituste kohta. Vaata ka Tallinna näidet

  • Teenuste moodul on mõeldud just elanike abistamiseks - et inimesed leiaksid kergesti üles õpetused, kuidas kasutada KOVi poolt pakutavaid (e-)teenuseid. Samuti saab seal avalikustada juhendeid ja dokumente, kuidas teenuseid kasutada (vt Tallinna näidet)

Loe täpsemalt kõikide e-Omavalitsuste paketti kuuluvate infosüsteemide kohta vasakpoolsest menüüst!