606 2700

Infosüsteemide majutus 

 

Majutame oma Linux serverites nii erafirmade, omavalitsuste ja riigiasutuste andmekogusid, veebe jne. Vajadusel kindlustame majutuse vastavuse ISKE-le (madalal või keskmisel tasemel.) Samuti võimaldame ühendust x–tee ja selleks vajaminevaid turvaservereid.

Kuna teeme lisaks erafirmadele tihedat koostööd paljude ministeeriumite ja omavalitsustega on meie jaoks eriti oluline turvalise ja kvaliteetse teenuse pakkumine. Kindlustame varukoopiate tegemise kliendiga kokkulepitud tingimustel ja intervalliga. Erivajadusel saame olla abiks andmete kiirel taastamisel varukoopiatelt. Teenuste pakkumiseks kasutusel olevad süsteemid on liidestatud kesksete koormuse monitooringu ning automatiseeritud varundamise süsteemidega. Varukoopiate tegemine toimub öösel.

Peamiselt tegeleme Linuxi keskkonna serveritega. Servereid majutame Elioni serverikeskustes. Majutusteenuste pakkumisel lähtume kliendide soovidest ja vajadustest ning pakkume Teile sobivama lahenduse.

Küsi pakkumist teenustele:

  • Majutusteenus

  • x–tee turvaserveriteenused

  • Varukoopiad

  • Andmete taastamine varukoopialt