606 2700
 

 Miks Liituda Haudiga?

Arvestades tänast kiiret infotehnoloogia arengut, ei ole kalmistu- ja kirikuraamatud enam ammu need, mis nad olema peaksid. Paratamatus on see, et paberdokumentatsioonist saab üks hetk minevik: seda on oluliselt keerulisem säilitada, täiendada ja taastada ning tegelikkuses on ohtlik hoida ajalooväärtuslikke andmeid materjalil, mis põleb.

Kalmisturegistri eesmärk on säilitada infomatsiooni, et inimesed oleksid kursis oma minevikuga. Hetkel KOVide kalmisturaamatute või ametnikke tabelite andmetele kodanikul keeruline kui mitte pea võimatu ligi pääseda : seega on nad ka kodanikele üsna väikese väärtusega. 

Meie eesmärk ei ole mitte ainult kohaliku omavalitsuse ja kalmistutöötaja töö kergendamine vaid ka kodanikule ajalooväärtusliku portaali loomine. Soovime luua Eestisse ühtse üle-eestilise kalmisturegistri, kus oleks säilitatud terve Eesti kalmistukultuurilugu. Sellise üle-eestilise kalmistuportaali toimiseks on vaja nii suurte kui ka väikeste kalmistute ühinemist. Eesti kalmistumajanduse saame teha vaid Kõik koos korda.

 

MIKS LIITUDA HAUDIGA?

 • Eesti Kalmistuseadus muudab kalmistu omanikele kalmisturegistri pidamise pea hädavajalikuks kuna kehtestab kalmistu omanikele kohustuse koguda väga palju spetsiifilist informatsiooni nii maetute kui ka hauaplatside kohta;

 • Haudi vastab täielikult Eesti Kalmistuseadusele; tegemist on eestikeelse kasutajasõbraliku tarkvaraga;

 • Maetute ajaloo säilitamine vaid kiriku- ja kalmisturaamatutes ei ole turvaline ning muudab korraliku ülevaate saamise väga piiritletuks;

 • Kindlustame kõikide kalmistute andmete turvalise majutuse : infosüsteemis hoitavatest andmetest tehakse iga öö varukoopiaid, mida säilitatakse mitmes erinevas serveriruumis üle Tallinna;

 • Ühtne üle-eestiline kalmistuveeb tagab andmete kättesaadavuse kõikidele kodanikele 24/7;

 • Haudi on üle-eestiline ja veebipõhine infosüsteem, millega saavad ühineda kõik Eesti kalmistud;

 • Haudi on täiuslik kaasaegne töövahend kalmistutöötajatele ning vastab täielikult ka kalmistute haldajate nõudmistele;

 • Haudi võimaldab kergesti sisestada maetute arhiivid; süsteem sisaldab ka platsi kasutajate registrit,

 • Infosüsteem on seotud üle x-tee teiste riigi registritega : platsi kasutajate, matjate ja maetavate andmed võetakse rahvastikuregistrist;

 • Haudiga on ühendatud kalmistute portaal (www.kalmistud.ee), kus kohast kodanikud saavad suhelda kalmistutega. Kodanikud saavad portaalist otsida oma kalmuliste andmeid ja nende hauaplatside asukohta kaardil. Kalmistuveebile on juurdepääs kõikidel kodanikel üle maailma.

 • Infosüsteemis on väga lai e-teenuste valik;

 • Nii Haudi kui ka portaal sisaldavad kaasaegset kalmistukaarti;

 • Kaardimoodul võimaldab kalmistutöötajatel ise lisada, muuta, kustutada hauaplatse – see omakorda tagab kaardi päevakajalisuse ning omavalitsusel ei ole enam kunagi vaja kalmistukaardi mõõdistamisse investeerida;

 • Haudis on rikkalik faktiliste ja statistiliste aruannete ja dokumentide koostamise võimalus, vajadusel on neid võimalik eksportida ka Excelisse edasiseks töötluseks;

 • Haudi arvestab Eesti kalmistukultuuriga ja kaasajastab seda;

 • Portaaliga liitunud kalmistu saab ka endale oma kodulehe;

 • Haudi võimaldab ühinenud kalmistutel lisada maetute kohta kultuurilist ja ajaloolist infot ja avalikustada see;

 • Haudi vastab riigi andmekogudele esitatavate nõudmistega ja on registreerimisel RIHAs;

 • Haudi kasutamine on lihtne, loogiline ja mugav : selle võib ära õppida pea igaüks;

 • Kindlustame igale ühinenud kalmistu töötaja(te)le hea väljaõppe ja klienditoe;

 • Haudi kasutusjuhend on integreeritud tarkvarasse : see tähendab, et infosüsteem annab iga ülesande sooritamiseks kõrvale ka kasutusjuhendi, mis teeb tarkvara kasutamise eriti mugavaks ja lihtsaks;

 • Tänased kasutajad ja kodanikud on Haudiga väga rahul;

 • Haudil puudub samal tasemel konkurent Eestis ja ka mujal;

 • Haudisse on kätketud firma 15-aastane kalmistutarkvara arendamis- ja juurutamiskogemus.

 

Võta ühendust ja küsi täpsemat informatsiooni tasuta esitluse ja liitumise kohta !