606 2700

Sportivate laste pearaha arvestamise infosüsteem PAI

Infosüsteemi eesmärgiks on õiglaselt jagada omavalitsuste laste sportimise jaoks eraldatud toetussumma, lähtuvalt eelarve suurusest ja sportivate laste arvust. Toetuseelarve jagamisel võetakse arvesse nii spordiala, lapse vanus, treeneri kvalifikatsioon ja treeningtundide arv nädalas. PAI tarkvara kontrollib, et iga sportiv laps saab vaid ühekordselt pearaha ning et ta on ka registreeritud nimetatud omavalistusse. Süsteem on ühendatud ka eraldi portaaliga, mille kaudu saavad vanemad, kelle laps käib mitmes spordiklubis, ise määrata milline spordiklubi, treeningrühm saab pearaha. Lapsed registreerib jällegi spordiklubi - seega on omavalitsuse jaoks enamus infot sisestatud nt spordiklubide poolt ja pearaha määratud lapsevanemate poolt.

PAI infosüsteem:

 • Veebipõhine infosüsteem, mis aitab säästa ametniku tööaega ja –vaeva

 • Omavalitsus saab kergesti jagada noorte spordi toetamise aastasumma ühe treenija kohta ja arvutada välja igale spordikoolile ettenähtud kuutasu

 • Tarkvaras on spordiklubide nimekirjad, kontaktandmed ja kõik seal harrastatavad spordialad

 • Tarkvaras on treenerite nimekiri ja kvalifikatsioon

 • Tarkvaras on treeninggruppide nimekiri koos sinna kuuluvate õpilastega ning tunniplaanidega, ametnikul on ülevaade treeningute läbiviimisest.

 • Ühendus üleriigilise treenerite andmebaasiga

 • Ühendus rahvastikuregistriga, kus kohast võetakse laste ja nende elukoha andmed

 • Lastevanematel on side PAIga läbi eraldi portaali, kus lapsevanem määrab ise spordiklubi, kes pearaha saab.

 • Erinevad statistilised aruanded, nt ülevaade õpilastest, kes kuuluvad rohkem kui ühte klubiss

 • Enamus infost sisestavad ametniku jaoks teised osapooled

 • PAI süsteem jagab pearaha kindlate reeglite järgi, õiglaselt ja ühekordselt.

 • Täpsema huvi korral on võimalik tellida tasuta esitlus

Hetkel kasutatakse infosüsteemi juba Tallinnas, Viimsis, Harkus. PAI tarkvara garanteerib, et iga sportiv laps saab pearaha ainult ühes treeningrühmas, mis teeb omavalistuse eelarvest raha jagamise õiglaseks ja läbipaistvaks kõikidele osapooltele.

Klienditugi: