606 2700

Kvaliteetjuhtimistarkvara Qualman

Qualman veebipõhine infosüsteem, mis on ette nähtud kvaliteetjuhtimise abivahendina organisatsioonides. Tarkvara abil on võimalik välja selgitada organisatsiooni funktsioonide/ülesannete täielik nimistu ning kujundada organisatsiooni selline struktuur ja täitjate koosseis, mis tagavad kõikide funktsioonide täitmise vähimate kuludega, koormamata täitjaid üle nende võimete.

Tarkvara Qualman rakendamise tulemuseks on organisatsiooni (virtuaalne) dünaamiline mudel, mis annab firma juhile (käepärase) võimaluse kergesti töötada välja (oma) organisatsiooni kõige efektiivsem mudel ja muuta seda olude muutumisel.


Qualmani eesmärgid:

 • Parandada, arendada ja täiustada Eesti firmade, organisatsioonide, riigi ja omavalitsuste juhtimiskvaliteeti;

 • Juurutada ja arendada kvaliteetjuhtimist kaasaegsete IT vahendite  abil;

 • Harmoniseerida organisatsiooni tegevus – ülesannete seesugune jagamine või ümberjagamine, et ükski neist ei oleks täitmata või alatäidetud;

 • Anda juhtidele võimalus kontrollida kas kõik ülesanded on täidetud ja anda hinnang nende täitmise kohta;

 • Hoida ja avalikustada igale juhtiv – ja loovtöötajale tema ülesanded ja ülesannete täitmise juhendid ja muud vajalikud nõuded;

 • Kergesti organiseerida asutuses ümber tööjaotus või lisada uusi töötajaid ja nende ülesandeid;

 • Igal loovtöötajal fikseerida ülesande, täitmiseks kulutatud aeg;

 • Töötajal tagasisidet anda, kuidas ühe või teise ülesande täitmist parandada;

 • Registreerida projektititöö meeskond, jälgida projektile kulutatud aega;

 • Hoida ja avalikustada kõigile, kel tarvis ISO 9001:2008 ja projektide dokumendid ja juhendid ning jagada need töötajatele vastavalt nende vajadustele.

 • Tarkvara Qualman kasutajateks on asutused, organisatsioonid, kes soovivad viia oma asutuse juhtimise kvaliteetjuhtimise tasemele ja olla dünaamilised: vajadusel sisse viia muutused.

Kvaliteetjuhtimise tarkvara Qualman aitab viia Sinu asutuse juhtimine täiesti uuele tasemele!